This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Polisi cwcis

1. Cyflwyniad

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis.

Byddwn yn gofyn i chi gytuno i’n defnydd o gwcis yn unol â thelerau’r polisi hwn pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan am y tro cyntaf.

 

2. Ynglyn â chwcis

Cwci yw ffeil sy’n cynnwys dynodydd (cyfres o lythrennau a rhifau) a anfonir gan weinydd gwe at borwr gwe ac a gaiff ei storio gan y porwr. Yna, anfonir y dynodydd yn ôl i’r gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen o’r gweinydd.

Gall cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu’n gwcis "sesiwn": caiff cwci parhaus ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys hyd y dyddiad y daw i ben, oni bai y caiff ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad y daw i ben; ar y llaw arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, pan gaiff y porwr gwe ei gau.

Fel arfer, nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n ei gwneud yn bosibl i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol, ond gall gwybodaeth bersonol amdanoch a chaiff ei storio gennym gael ei chysylltu â’r wybodaeth a gafwyd gan y cwcis ac a storiwyd ynddynt.

Gall gweinyddion gwe ddefnyddio cwcis i adnabod ac olrhain defnyddwyr wrth iddynt we-lywio gwahanol dudalennau ar wefan ac adnabod defnyddwyr sy’n dychwelyd at wefan.

 

3. Cwcis Dadansoddol

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi’r defnydd o’n gwefan.

Mae darparwr ein gwasanaeth dadansoddi yn defnyddio cwcis i ddarparu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall ynglyn â’r defnydd o’r wefan.

Dyma enwau’r cwcis dadansoddol a ddefnyddir gan ein gwefan: [_utma, _utmb, _utmc and _utmz]

Defnyddir yr wybodaeth a chaiff ei darparu ynglyn â’n gwefan er mwyn llunio adroddiadau am y defnydd o’r wefan.

Mae polisi preifatrwydd darparwr ein gwasanaeth dadansoddi ar gael ar: http://www.google.com/policies/privacy/.

 

4. Gwrthod derbyn cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi i wrthod derbyn cwcis; er enghraifft:

  1. yn Internet Explorer (fersiwn 10) gallwch wrthod derbyn cwcis trwy ddefnyddio’r gosodiadau ar gyfer ymdrin â chwcis sydd ar gael trwy glicio "Tools", "Internet Options", "Privacy" ac yna "Advanced";
  2. yn Firefox (fersiwn 24) gallwch wrthod derbyn pob cwci trwy glicio "Tools", "Options", "Privacy", ac yna dewis "Use custom settings for history" o’r gwymplen, a dad-glicio "Accept cookies from sites"; ac
  3. yn Chrome (fersiwn 29), gallwch wrthod derbyn pob cwci trwy fynd i’r fwydlen "Customise and control", a chlicio "Settings", "Show advanced settings" a "Content settings", ac yna dewis "Block sites from setting any data" o dan y pennawd "Cookies".

Os byddwch yn gwrthod derbyn pob cwci bydd hyn yn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio nifer o wefannau.

 

5. Dileu cwcis

Gallwch ddileu cwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich cyfrifiadur. Er enghraifft:

  1. yn Internet Explorer (fersiwn 10), rhaid i chi ddileu ffeiliau cwcis (mae cyfarwyddiadau ar gael yn http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. yn Firefox (fersiwn 24), gallwch ddileu cwcis trwy glicio "Tools", "Options" a "Privacy", ac yna dewis "Use custom settings for history", clicio "Show Cookies", ac yna clicio "Remove All Cookies"; ac
  3. yn Chrome (fersiwn 29), gallwch ddileu pob cwci trwy fynd i’r fwydlen "Customise and control", clicio ar "Settings", "Show advanced settings" a "Clear browsing data", ac yna dewis "Delete cookies and other site and plug-in data" cyn clicio "Clear browsing data".

Os byddwch yn dileu cwcis bydd hyn yn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio nifer o wefannau.

 

6. Dewisiadau yn ymwneud â chwcis

I reoli eich dewisiadau yn ymwneud â’r defnydd o gwcis ar ein gwefan ewch i: [URL]

 

7. Ein manylion

Mae’r wefan hon yn eiddo i Cyngor Tref Dinbych.

Ein prif swyddfa yw Cyngor Tref Dinbych, Neuadd y Dref, Lon Crown DINBYCH, Sir Dinbych LL16 3TB

Gallwch gysylltu â ni trwy anfon llythyr i’r cyfeiriad uchod, neu trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar ein gwefan, anfon neges e-bost townclerk@denbightowncouncil.gov.uk neu dros y ffôn 01745 815984.

 

Consent

Cookie name

Type

Set by

Contains

Expires


__utma

Performance

1st party

Unique anonymous user ID

2 years

__utmb

Performance

1st party

Unique anonymous user ID

30 minutes

__utmc

Performance

1st party

Unique anonymous user ID

Session

__utmz

Performance

1st party

Unique anonymous user ID plus address of previous page

6 months