This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Hunanddarpar

hotel2Ty Newydd y Llwyn

Bwthyn gwyliau swynol o'r 18fed Ganrif uwchben Dyffryn Clwyd

https://www.independentcottages.co.uk/snowdonia/ty-newydd-y-llwyn-ref2569

+44(0)1745710615

Ty Newydd y Llwyn

Ty Newydd y Llwyn, Waen, Bodfari, Denbighshire

+44(0)1745710615

Hunanddarpar

Mae Tŷ Newydd y Llwyn yn cysgu pedwar gwestai mewn dwy ystafell wely ac mae'n fwthyn gwyliau swynol o'r 18fed Ganrif mewn safle uchel chwe chan troedfedd uwchben Dyffryn Clwyd gyda golygfeydd syfrdanol a llawer o deithiau cerdded gwych o'r drws ffrynt.

Am fanylion pellach ac argaeledd, dilynwch y ddolen.

https://www.independentcottages.co.uk/snowdonia/ty-newydd-y-llwyn-ref2569

+44(0)1745710615

hotel2Segrwyd Mill

Melin ddŵr restredig gradd II o'r 18fed ganrif sydd wedi ei haddasu'n llety gwyliau 4 Seren.Gardd breifat fawr a llawer o nodweddion gwreiddiol y tu mewn a'r tu allan.

www.segrwydmill.co.uk

01745 570878

Segrwyd Mill

Nantglyn, Denbigh LL16 5PE // , Nantglyn, Sir Ddinbych LL16 5PE

01745 570878

Hunanddarpar

Mae Melin Segrwyd yn felin ddŵr restredig gradd II o'r 18fed ganrif ger yr afon Ystrad sydd wedi ei haddasu'n llety gwyliau 4 Seren.

Mae'r ardal fyw ar y llawr cyntaf ac mae'r ail lawr yn cynnwys lolfa cynllun agored, cegin ac ardal fwyta gydag ystafell amlbwrpas ar wahân. Mae gan yr ail lawr ystafell gawod a dwy ystafell wely, un dwbl ac un â dau wely sengl.

Mae'r felin ar ei thir ei hun gyda gardd breifat fawr.Y tu mewn a’r tu allan, mae llawer o'r nodweddion gwreiddiol yn dal i fodoli.

www.segrwydmill.co.uk

01745 570878

hotel252 Castle Hill, Denbigh

Profwch gynhesrwydd a lletygarwch Gogledd Cymru yn y llety gothig gwefreiddiol hwn

www.cottages.com/cottages/castle-hill-uk13427?nights=7&range=3&start=01-05-2020&adult=2&infant=0&audience=ldc

0345 498 6900

52 Castle Hill, Denbigh

52 Castle Hill, Denbigh

0345 498 6900

Hunanddarpar

Wedi'i lleoli o fewn y muriau canoloesol yn nhref farchnad hanesyddol Dinbych, mae Castle Hill yn llawn hanes ac yn aros i gael ei archwilio.

 

 

www.cottages.com/cottages/castle-hill-uk13427?nights=7&range=3&start=01-05-2020&adult=2&infant=0&audience=ldc

0345 498 6900

hotel2Nant Bach Cottage

Yn gorwedd mewn dyffryn ar lannau Afon Aled, mae Nant Bach wedi ei osod ar ei dir ei hun gyda digonedd o le parcio a newydd gael ei adnewyddu i safonau uchel.

www.nantbach.co.uk

07796 893300

Nant Bach Cottage

Llansannan, Denbigh LL16 5NE , , Llansannan, Dinbych LL16 5NE

07796 893300

Hunanddarpar

Yn gorwedd mewn dyffryn ar lannau Afon Aled, dim ond un filltir tu allan i bentref bach gwledig Llansannan ger Dinbych, mae bwthyn hardd, "Nant Bach".

Ar ei dir ei hun gyda digonedd o le parcio, mae newydd gael ei adnewyddu i safonau uchel ac yn cynnig man i ymlacio neu’n lleoliad i archwilio dyffryn prydferth Conwy.

Mae'r eiddo yn cynnwys dwy ystafell wely, lolfa / man bwyta, lolfa haul, ystafell ymolchi gyda thoiled ar wahân, cegin a phortsh blaen. Yn cysgu 5-6.

Arhosiad byr neu wythnosol ar gael o £199- £450 am arhosiad wythnos.Dim asiantau – archebwch yn uniongyrchol gyda'r perchennog.

 

 

 

www.nantbach.co.uk

07796 893300