This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Darlithoedd Treftadaeth Dinbych (20 Chwefror – 26 Mawrth 2020)

AM DDIM. Bydd Cyngor Tref Dinbych yn cynnal, unwaith eto, cyfres o ddarlithoedd treftadaeth pob nos Iau am gyfnod o saith wythnos gan gychwyn ar 20ain Chwefror 2020.

Drysau ar agor: 6:30; Dechrau: 7:00

Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

 

20/02: “Hanes Arswydus, doniol Dinbych gan Clwyd Wynne

27/02: "Newyddion lleol o’r 1870au” gan Gwyn Jones

05/03: "Y Canllaw Hanfodol i Ddod yn Deulu Bonedd yn Sir Ddinbych Fodern Gynnar” gan Sadie Jarrett

12/03: "Cyd-destun Archeolegol Dinbych: Diweddariad” gan Fiona Gale MBE

19/03: " ‘Hen Hogiau' Ysgol Sirol Dinbych a'r Rhyfel Mawr, 1914-18” gan Dr Paul Evans

26/03: "Aflonyddwch cymdeithasol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru” gan Chris Grier

Theatr Twm o’r Nant - West (21 Chwefror 2020)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno "West".

Gareth Bale a Gwenllian Higginson sy'n perfformio 'West', sef ddrama newydd sbon gan Owen Thomas, awdur llwyddianus y ddrama 'Grav'. 

Mae 'West' yn archwilio bywydau dau berson sy'n syrthio mewn cariad ac yn penderfynu gadael Cymru er mwyn adeiladu bywyd newydd yn y Byd Newydd. Wedi'i osod yn y 19eg ganrif, mae'r ddrama'n manylu ar y caledi a'r anturiaethau yr oeddent yn eu hwynebu, yn ogystal â'r cymeriadau mae nhw'n eu cyfarfod ar hyd y ffordd.

Fe'i cyfarwyddir gan Gareth John Bale, yr actor a chyfarwyddwr Cymreig hynod lwyddiannus ac mae'n cyflwyno Gwenllian Higginson, sydd fwyaf adnabyddus i gynulleidfaoedd theatr am 'Miss Julie', 'Exodus' a 'Merched Caerdydd'.

Fe'i comisiynwyd gan Ŵyl Gogledd America a chafodd ei pherfformiad cyhoeddus cyntaf yn Wisconsin ym mis Awst 2019.

'Roedd hwn yn gyflwyniad hynod o deimladwy ac atgofus a oedd yn siarad am brofiad byd-eang ymfudwyr ym mhobman. Yn Owen Thomas a Gareth John Bale rydym wedi bod yn dyst i gydadwaith dau Gymro talentog, wedi eu cefnogi'n fedrus gan newydd-ddyfodiad – Gwenllian Higginson. Mae'n fraint i ni fod wedi cael chwarae rhan yn y broses o'u helpu i lansio'r cynhyrchiad diweddaraf hwn i gynulleidfa werthfawrogol iawn gan ddymuno llawer o lwyddiant iddynt wrth ei gyflwyno i leoliadau yng Nghymru a ledled y byd. 'Y Ninnau'.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £10 trwy ffonio 01745 812349 neu 07792315723 (Cynllun Noson Allan).

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - The Andy Lawrenson Trio (22 Chwefror 2020)

The Andy Lawrenson Trio yn cyflwyno "Golden Age of the Silver Screen".Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a chân o'r hen ffilmiau clasurol.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (26 Chwefror 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Downton Abbey (2019) (28 Chwefror 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno 'Downton Abbey' (2019)(PG) Drama | Rhamant

Mae'r Crawleys annwyl a'u staff dewr yn paratoi ar gyfer yr adeg pwysicaf yn eu bywydau. Mae ymweliad Brenhinol gan Frenin a Brenhines Lloegr yn fuan iawn yn cychwyn sgandal, rhamant a dirgelwch -- gan adael dyfodol Downton yn hongian yn y fantol.

Drysau ar agor 7yh; Sioe yn cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: £4 ar y drws neu 01745 813426 / 01745 730111

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Dathlu Cymru - Castell Dinbych (1 Mawrth 2020)

Rydym yn cynnig mynediad am ddim i'n safleoedd i ddathlu Diwrnod Dewi Sant ac i nodi Blwyddyn Awyr Agored Cymru. Esgus perffaith i archwilio Castell Dinbych!

Castell grymus yn dwyn i gof ddrama rhyfela yn y canol oesoedd

Drama yw swm a sylwedd Castell Dinbych. Croeswch y bont godi ac fe glywch y porthcwlis yn taranu i lawr, y cadwyni’n clecian a dwndwr ceffylau a milwyr yn gorymdeithio.

Ar un adeg roedd y castell yn gartref brenhinol Dafydd ap Gruffudd ac yn dilyn cyrch ganddo ar Gastell Penarlâg gerllaw ysgogwyd Edward I, brenin Lloegr, yntau i drefnu ymosodiad ar raddfa fawr. Erbyn 1282 roedd Dinbych yn nwylo Cadlywydd y brenin, Henry de Lacy.

Bwriodd hwnnw ati’n syth i godi caer enfawr o garreg ynghyd â muriau tref eang yn union ar ben cadarnle Dafydd. Ond doedd y Cymry ddim am ildio. Ymosodwyd ar y castell oedd ar hanner ei godi ac fe’i cipiwyd ond, erbyn iddyn nhw ei adennill, roedd y Saeson wedi newid y glasbrint.

Codwyd y llenfuriau’n llawer uwch, ychwanegwyd y porthdy mawreddog a gosodwyd ‘cyrchborth’ dyfeisgar yn ei le – drws cyfrinachol diogel – fel y gallai unrhyw amddiffynwyr sleifio allan mewn argyfwng.

Amseroedd Agor: 10yb - 4yp

Tocynnau: AM DDIM!!

Theatr Twm o’r Nant - Eisteddfod Dysgwyr Popeth Cymraeg (6 Mawrth 2020)

Eisteddfod Dysgwyr Popeth Cymraeg. Manyllion Pellach a Rhestr Testunau trwy gwybod@popethcymraeg.cymru  / 01745 812287  

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: gwybod@popethcymraeg.cymru  / 01745 812287

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

 

Clwb Ffilmiau Dinbych - Men Who Swim (2010) (13 Mawrth 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Men Who Swim" (2010)(PG) Dogfen|Chwaraeon

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Steve Knightley (20 Mawrth 2020)

Folk at the Plum yn cyflwyno Steve Knightley sydd yn ailadrodd ei daith hynod o boblogaidd 'Songs and Stories' yn 2019 gyda 'Part 2 - Roadworks'

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Larks and Magic (26 Mawrth 2020)

Aelodau a ffrindiau o WI Ffederasiwn Clwyd/Dinbych yn cyflwyno drama un act "Larks and Magic", stori am E Nesbit. Wedi'i ysgrifennu a pherfformio gan Alison Neil.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £8 gan aelodau o'r WI neu 01745 812349.

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (27 Mawrth 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

 

Clwb Ffilmiau Dinbych - Coming up Roses (1986) (3 Ebrill 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych a theatr Twm o'r Nant yn cyflwyno "‘Coming up Roses’ (1986) Comedi

Teyrnged hyfryd a chynnes i'r byd hudolus yn y sinema lle mae'r tafluniwr  Trefor (Dafydd Hywel) a'r ystlysferch Mona (Iola Gregory) yn deor cynllun beiddgar i geisio achub eu sinema annwyl rhag cau. Wedi'i chyflwyno gan Archif Sgrîn a Sain - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Hefyd ffilmiau byrion gan gynnwys 'Dial a Ride'. I ddilyn, bydd sesiwn holi ac ateb gyda Dafydd Hywel, cyd-seren y brif ffilm. (Rhan o daith drwy Gymru gyfan 'Fframio'n Gorffennol, gyda chefnogaeth gan Hwb Ffilm Cymru.)

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 trwy 01745 812349 neu 813426 neu 07792 315723.

 

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

 

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Castell Dinbych - Hwyl Ganoloesol (11 – 12 Ebrill 2020)

Ymunwch â ni'r Pasg hwn ar gyfer ein Penwythnos o Hwyl Ganoloesol!

Bydd Helfa Wyau Pasg, lle caiff pob plentyn ei wahodd i ddod o hyd i gliwiau'r Pasg gyda Tom, Huw ac Eleanor, i helpu i'w tywys o amgylch y castell. Os byddan nhw'n llwyddo yn y cwest, bydd y 300 o blant cyntaf yn cael Wy Pasg siocled.

 

Gallwch ddarganfod  Hebogyddiaeth Hanesyddol Albion, gydag adar ysglyfaethus sydd yn hanesyddol gywir yn cael eu harddangos. Bydd yr hebogyddion yn diddanu’r ifanc a'r hen gyda champau hebogyddiaeth o'r cyfnod Canoloesol.

Bydd hefyd cyfle i gwrdd a chael llun gyda Chwningen y Pasg!

Bydd Gosgordd y Tywysogion - Ailgread Canoloesol yma hefyd, gyda saethyddiaeth, marchogion a boneddigesau, sioe frwydro a gwersyll canoloesol

Amseroedd agor: 10yb - 4yp

Mynediad:

Aelod - Am ddim

Oedolyn - £4.20

Teulu *  - £12.20

Pobl anabl a chydymaith - Am ddim

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+)  £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Clwb Ffilmiau Dinbych - White Crow (2018) (17 Ebrill 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "White Crow" (2018)(12A) Bywgraffiad|Drama

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o'r Nant - Pryd Mae’r Haf? (28 Ebrill 2020)

Theatr Twm o'r Nant yn cyflwyno ‘Pryd Mae’r Haf?' gan Chloë Moss, trosiad gan Gwawr Loader.

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar. Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges. Ond pan ddaw eu dyddiau ysgol i ben, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol?

 

Wedi’i gosod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifainc ym mhob oes. (O dan Cynllun Noson Allan).

Tocynnau £10 ar gael trwy 01745 812349 neu 07792 315723 neu Siop Clwyd 01745 813431.

Drysau ar agor 7yh; cychwyn 7.30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Boy Who Harnessed The Wind (2019) (8 Mai 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Boy Who Harnessed The Wind" (2019)(PG) Drama

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o'r Nant - A Wake All Night (14 – 16 Mai 2020)

Phoenix Players yn cyflwyno ‘A Wake All Night’ gan Mike Warrick.

Mae'r enigmatig Syr Roger Laughton wedi marw; yn dilyn ei angladd, mae nifer o westeion dethol yn cael eu gwahodd i dreulio'r nos yn ei blasty ag ysbrydion. Ond pam y gwesteion hyn? Mae mwy na thwyll yn ymarfer heno!

 

Mae'r cynhyrchiad amatur hwn trwy drefniant arbennig Lazy Bee Scripts.

Tocynnau £8, consesiynau £6 ar gael o Lyfrgell Dinbych neu 01745 550354 neu www.ticketsource.co.uk/phoenixplayersdenbigh

Drysau ar agor 7yh; cychwyn 7.30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o'r Nant - Across the Pond Promotions (30 Mai 2020)

Gary Edward Jones o 'Something about Simon' yn cyflwyno ‘Across the Pond Promotions’ gyda'r perfformiwr gwadd arbennig David Star o'r UDA ac artistiaid eraill. Archebu o flaen llaw yn hanfodol!

Drysau ar agor 7yh; cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: £12 trwy 01745 812349 or 07792 315723

 

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Denbigh Film Club - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) (12 Mehefin 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017)(15) Trosedd|Drama

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

a

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych a Sioe Geir 2020 (20 Mehefin 2020)

Cynhelir yr Wythfed Carnifal Dinbych ar ddydd Sadwrn 20fed Mehefin gan ddechrau gyda gorymdaith drawiadol a fydd yn gweld fflotiau, partïon cerdded mewn gwisg ffansi, bandiau gorymdeithio a Gosgordd Brenhinol y Carnifal yn teithio i lawr o Caledfryn (swyddfeydd Cyngor Sir Dinbych) ar Ffordd-y-Ffair, ar draws Pwll-y-Grawys a'r Stryd Fawr, i lawr Stryd-y-Dyffryn cyn troi i gae'r Carnifal (Parc Ganol) trwy Stryd-y-Parc.

Mynediad i'r cae AM DDIM I BAWB. Felly, ni fydd rhaid i chi wario ceiniog i ddod i fwynhau'r diwrnod.

Am mwy o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan – www.denbighcarnival.co.uk neu ein tudalen Facebook.

Gobeithiwn y caiff pawb ddiwrnod allan gwych!

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

Thema'r Carnifal: 70au ac 80au

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

 

 

 

Thema'r Carnifal: Tir, Môr ac Awyr

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

Sioe Dinbych a Fflint 2020 (20 Awst 2020)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 20fed Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2020 (29 Awst 2020)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £7.00, Consesiynau £5.00, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Theatr Twm o'r Nant - FIENNA (12 Medi 2020)

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘FIENNA’ gan Siôn Eirian.

Yn dilyn llwyddiannau digamsyniol Garw (2015) ac Yfory (2017) mae’r dramodydd gwobrwyol Siôn Eirian wedi ei gomisiynu i ysgrifennu’r drydedd yn ei ddramâu gwleidyddol i Bara Caws.

 

 

Bydd tair rhan i’r ddrama hon — triptych — a’r themâu yw hil, ffiniau, a sut mae pobl a gwledydd yn diogelu a’n gwthio eu hunaniaeth ar eraill. Sut mae mae Canolbarth Ewrop yn ymdrin â’r ‘Arall’?

Drysau ar agor 7yh; Sioe yn cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: manylion i ddilyn

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Drysau Agored Dinbych 2020 (18 – 20 Medi 2020)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch.
 
Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin
 
Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael. Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd mewn llyfryn.
 
Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Theatr Twm o'r Nant - From Here to Absurdity (26 Medi 2020)

Theatr Twm o'r Nant yn cyflwyno ‘From Here to Absurdity’.

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan y cyfrannwr i 'Private Eye' Richard Kelly, mae ‘From Here to Absurdity’ yn cynnwys 90 munud o sgetsys comedi gwreiddiol mewn arddull sy'n ein hatgoffa o oes aur Peter Cook a 'Beyond The Fringe'.

Drysau ar agor 7yh; Sioe yn cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: manylion i ddilyn

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Gwledd Eirin Dinbych (3 Hydref 2020)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun!

Yn 2019 ymunodd Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd â rhengoedd Champagne a Parma Ham i gael amddiffyniad arbennig yr UE rhag dynwared a thwyll.

Mae Eirin Dinbych wedi dod yn 16eg cynnyrch bwyd o Gymru i ddyfarnu statws enw bwyd gwarchodedig (PFN) gan y CE - a'r ffrwyth Cymreig cyntaf.

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2020)

Bydd y digwyddiad yn cychwyn tua 10.30 gyda gorymdaith o hen dractorau ac yna dychweliad Helfa Fflint a Dinbych am 10.45. Bydd y rasus yn cychwyn am 11.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.