This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Amgueddfa Dinbych - Arddangosfa Haf (28 Mai – 30 Medi 2022)

Teitl arddangosfa’r haf hwn yw ‘Y Cartref’ a bydd hon yn cynnwys casgliad eclectig o eitemau’n ymwneud â’r cartref yn dyddio o’r 1780au hyd at y 1960au, gan ddangos sut roedd pobl yn arfer byw a sut roedden nhw’n diddanu eu hunain.
 
Bydd yr arddangosfa yn agor ar Sadwrn 28ain Mai tan ddiwedd mis Medi. 
 

Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, Dinbych, LL16 3UU

Mynediad: AM DDIM

Agor: Pob p'nawn Sadwrn (12 - 4), Llun ( 2 - 4), Iau (2 - 4) a thrwy gais (Medwyn Williams 01745 817095)

 

Sioe Dinbych a Fflint 2022 (18 Awst 2022)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 18fed Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2022 (27 Awst 2022)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Gwyl Cwrw Dinbych (17 Medi 2022)

Bwrdd Crwn Dinbych yn cyflwyno Gwyl Cwrw Dinbych

Mae o'n ôl! Ar ôl dwy flynedd mae'r Gwyl Gwrw yn dychwelyd yn ôl i'r dref. Mae'r manylion i'w cadarnhau on gellir disgwyl oddeutu 35 gwahanol gwrw a seidr ar gael gan nifer of fragdai meicro o Ogledd Cymru ac ardael Caer, fel yn y gorffennol.

Lleoliad: I'w gadarnhau

Amser: I'w gadarnhau

Mynediad: I'w gadarnhau

Drysau Agored Dinbych 2022 (23 – 25 Medi 2022)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch.
 
Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw a Chyngor Tref Dinbych.
 
Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a theithiau ar gael. Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd ar dudalen Facebook Drysau Agored Dinbych.
 
Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Gwledd Eirin Dinbych (1 Hydref 2022)

 

Yn falch i gyhoeddi y cynhelir Gwledd Eirin Dinbych 1af Hydref 2022 gyda Geoff Cegin Caribi’n coginio.

Neuadd y Dref, Dinbych

10:00-4:00

Stondinau bwyd a diod. Stondinau crefftau ac anrhegion. Arddangosiadau barbeciw

MYNDIAD AM DDIM. PARCIO AM DDIM YN Y DREF