This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

***NEWYDDION*** (16 Mawrth 2020 – 31 Mawrth 2021)

CORONAFEIRWS

Oherwydd y pandemig bu'n rhaid canslo neu ohirio'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau a gynlluniwyd neu a restrwyd. Ym mis Hydref, mae'r rhan fwyaf o'r busnesau wedi ailagor ac yn gallu croesawu ymwelwyr mewn amgylchedd diogel Covid.

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2021) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad